Publicerad 10 oktober 2023

Kontakta Yrkesresan

Övergripande frågor

Kontakta Yrkesresans kansli på SKR via e-post:

yrkesresan@skr.se

Frågor om ditt konto

Om det gäller frågor om ditt konto och inloggningsproblem, kontakta din regionala projektledare:

Blekinge

yrkesresanbou@regionblekinge.se

Dalarna

yrkesresanbou@regiondalarna.se

Gotland

yrkesresanbou@goteborgsregionen.se

Gävleborg

yrkesresanbou@regiongavleborg.se

Göteborgsregionen

Inklusive Boråsregionen, Fyrbodal, Halland, Skaraborg

yrkesresanbou@goteborgsregionen.se

Jönköpings län

yrkesresanbou@rjl.se

Kalmar län

yrkesresanbou@kfkl.se

Kronoberg

yrkesresanbou@rjl.se

Norrbotten

yrkesresanbou@kfbd.se

Skåne

yrkesresanbou@skaneskommuner.se

Storstockholm

Yrkesresanbou@storsthlm.se

Sörmland, inkl Västmanland och Örebro län

yrkesresanbou@regionsormland.se

Uppsala län

yrkesresanbou@regionuppsala.se

Värmland

yrkesresanbou@kau.se

Västerbotten

yrkesresan.bou@regionvasterbotten.se

Västernorrland

yrkesresanbou@kfvn.se

Östergötland

yrkesresanbou@norrkoping.se